Sensoren

Wat zijn sensoren

Sensoren zijn in principe in heel veel gevallen het equivalent van wat in de biologie als 'zintuigen' wordt omschreven. Maar dit dan als een mechanische of elektrische variant ervan.

Hoe werkt een sensor

Een sensor neemt op een kunstmatige manier de omgeving waar. In de meeste gevallen geven sensoren die informatie vervolgens door aan een toestel die op basis van de informatie gegevens registreert en al dan niet erop gebaseerde processen uitvoert.

Hoe worden sensoren gemaakt

Sensoren worden in feite via op basis van gelijkaardige technologieën gemaakt als processoren en geheugen in computers. Dit is niet bij alle sensoren het geval, soms wordt een sensor op een compleet losstaande technologie gebaseerd.